Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostad först

Bostad först hjälper personer ut ur långvarig hemlöshet

Bostad först finns i Uppsala kommun sedan 1 september 2023. Genom Bostad först får personer som har varit hemlösa under en lång tid hjälp att få en egen lägenhet. Den som blir beviljad bostad först får individuellt anpassade stödinsatser för att kunna bo kvar i sin lägenhet.

Bostad först är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsalahem och Uppsala Stadsmission.  

Bostad först vänder sig till personer som är akut hemlösa och av olika skäl inte kan ordna en egen bostad. Det kan till exempel bero på att personen lider av psykisk ohälsa eller har ett missbruk.

Inga krav på drogfrihet

Den som blir beviljad en lägenhet genom Bostad först måste kunna klara av att ha ett eget boende utifrån hyreslagens krav. Det innebär att man behöver kunna sköta bostaden, betala hyra i tid och inte störa grannar.

Men det finns inga krav på att vara drogfri eller på att ta emot behandling för den som blir beviljad en lägenhet. Däremot måste den boende tacka ja till att ta emot besök från en boendestödjare.  

Målet med Bostad först är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin bostad på samma villkor som alla andra hyresgäster.

Boendeplan och boendestödjare

Den som blir beviljad Bostad först får en boendeplan. Det är en plan som Uppsala Stadsmission och ett team på kommunen tar fram tillsammans med den boende. Boendeplanen beskriver vilket stöd den boende behöver för att kunna bo kvar.

Den boende får också besök från en boendestödjare från Uppsala Stadsmission. Besöken är minst en gång i veckan, men kan vara så ofta som flera gånger om dagen om den boende behöver det.

Kan övergå till förstahandskontrakt

Efter ett år kan Bostad först övergå till ett förstahandskontrakt från Uppsalahem. För att få ett förstahandskontrakt måste hyresgästen ha skött sitt boende under ett år och får inte har några skulder till hyresvärd.

Så här ansöker du om Bostad först

Mer information om Bostad först på bostadforst.se