Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Totalförsvaret

  Sveriges totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av

  • militärt försvar
  • civilt försvar.

  Svensk_Militär_IMA228967

  Målet för Sveriges totalförsvar är att skydda och värna de skyddsvärden som är grundläggande för hela samhället:

  • människors liv och hälsa
  • samhällets funktionalitet, att samhället fungerar
  • demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
  • miljö och ekonomiska värden
  • nationell suveränitet, alltså Sveriges självständighet.
 2. Kommunen har en viktig roll i totalförsvaret

  Alla Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret och ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • skydda och värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
 3. Du har en viktig roll i totalförsvaret

  Om vi hamnar i ett läge då Sverige behöver skyddas eller försvaras mot ett angrepp behöver alla hjälpa till. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har tagit fram en webbutbildning där du kan lära dig mer om totalförsvaret och hur du kan hjälpa till.

  Msb.se – Webbutbildning om Totalförsvaret.

 4. Civilt försvar – vår motståndskraft vid krigsfara och krig

  Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

  Civilt försvar är det arbete som görs av:

  • statliga myndigheter
  • kommuner
  • regioner
  • privata företag
  • frivilligorganisationer.

  Arbetet görs för att skapa ett skydd för civilbefolkningen och för att samhället i stort ska fungera även vid krigsfara och krig. Det civila försvaret ska också kunna stödja Försvarsmakten.

  Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att:

  • skydda och värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i omvärlden
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
  • bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser med tillgängliga resurser.

  Regeringen.se – Regeringens mål för det civila försvaret i Sverige.

  Msb.se – Information om det civila försvaret och hur samhället ska stå starkt i kris eller krig.

 5. Höjd beredskap vid krig och konflikter

  Regeringen kan besluta om höjd beredskap om

  • det utbryter krig och konflikter i vårt närområde
  • läget i omvärlden påverkar Sverige eller hotar vår säkerhet och självständighet allvarligt.

  Vid höjd beredskap anpassar kommuner och statliga myndigheter sin organisation och verksamhet till att fungera i krig och krigsfara.

  Även vid en kris är vi skyldiga att hålla i gång kommunens verksamheter, till exempel

  • äldreomsorg
  • skola
  • renhållning.

  Krisinformation.se – Höjd beredskap och kris.  

 6. Räddningstjänsten har ett uppdrag vid höjd beredskap

  Räddningstjänstens uppdrag under höjd beredskap beskrivs i lagen om skydd mot olyckor

  För att skydda och rädda människor och egendom vid höjd beredskap ska Uppsala brandförsvar utöver sina vanliga uppdrag bland annat ansvara för att 

  • upptäcka, märka ut och röja farliga områden 
  • indikera, sanera och vidta andra åtgärder som skyddar mot kemiska vapen och kärnvapen. 

  Uppsalabrandforsvar.se – Mål och uppdrag.