Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens ansvarsområde.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer beskriver hur äldrenämnden inom ramen för sitt uppdrag verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra, och får den hjälp de behöver och sina behov tillgodosedda i överensstämmelse med socialtjänstlagen.

Riktlinjerna omfattar biståndsbedömning enlig socialtjänstlagen inom äldrenämndens ansvarsområde i Uppsala kommun. För genomförandet av nämndens uppdrag finns vård- och omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna är ett stöd för de biståndshandläggare som arbetar för nämnden och fattar myndighetsbeslut efter individuella bedömningar av enskildas behov.