Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Resultat av dialog

Vad vill du att brandförsvaret ska prioritera 2020–2023?

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Av medborgardialogen framgår att det som prioriteras högst är

  • utbildning av allmänheten
  • krisberedskap
  • förebyggande arbete och samarbete tillsammans med andra förvaltningar och organisationer.

Det framgår även att allmänheten har ett stort förtroende för brandförsvaret. Det finns även en tilltro till den nuvarande förmågan att hantera bränder och olyckor och även att förmågan kommer att öka i framtiden.

Läs hela resultatet från medborgardialogen på uppsalabrandforsvar.se.

Underlag till handlingsprogram

Medborgardialogen genomfördes som en webbenkät på brandförsvarets webbplats under mars 2019. Vi bad kommuninvånarna om hjälp att prioritera vilka områden som vi ska satsa extra på under åren 2020–2023.

Svaren från medborgardialogen är ett av flera underlag till brandförsvarets handlingsprogram för åren 2020–2023. Det nya handlingsprogrammet blir klart i slutet av året.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Uppsala brandförsvar bjuder in till medborgardialog: Vad tycker du att vi ska lyfta i vårt handlingsprogram för de närmaste åren? Hjälp oss att prioritera våra satsningar genom att svara på vår enkät senast 31 mars 2019.

Beskrivning

Resultatet av enkäten kommer att sammanställas och presenteras på den här sidan. Resultatet kommer också att läggas ut på uppsalabrandförsvar.se .