Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Tyck till om namnförslag på kvarter, torg, väg, gång- och cykelvägar

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Namngivningsnämnden ställer ut namnförslag på kvarter och en väg inom detaljplan för Hammarparken, kvarter och ett torg inom detaljplan för Norra Hovstallängen och gång- och cykelvägar på banvall i Uppsala. Lämna dina synpunkter på namnförslagen senast 28 maj 2021.

Beskrivning

Områden med namnförslag

Namn inom detaljplan för Hammarparken, NGN-2021-00017

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen

  • Bergarten
  • Berggrunden.

Namngivningsnämnden föreslår vägnamnet

  • Hammarparksvägen.

Se kvarteren och vägen inom detaljplanen för Hammarparken

Se planområdets läge i staden och i Eriksberg

Namn inom detaljplan för Norra Hovstallängen, NGN-2021-00018

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen

  • Eir
  • Freke
  • Rafnatyr.

Namngivningsnämnden föreslår torgnamnet

  • Hovstallsplan.

Se kvarteren och torget inom detaljplanen för Norra Hovstallängen

Se planområdet Norra Hovstallängens läge

Namngivning av gång- och cykelvägar på banvall, NGN-2021-00012

Namngivningsnämnden föreslår namnen

  • Hågabanan
  • Stabbybanan.

Se kartbild över cykelbanan som föreslås få namnet Hågabanan
Se cykelbanan som föreslås få namnet Hågabanan i digitala cykelkartan

Se kartbild över cykelbanan som föreslås få namnet Stabbybanan
Se cykelbanan som föreslås få namnet Stabbybanan i digitala cykelkartan