Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

23 november 2017 godkände plan- och byggnadsnämnden planprogrammet. 

Läs planprogram, samrådsredogörelse och alla bilagor

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Enligt programförslaget ska det bli möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen med utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service.

Beskrivning

Området Eriksberg och Ekebydalen ligger i Uppsalas västra delar, cirka 3 kilometer från stadens centrum. Natur- och rekreationsområdet Ekebydalen ligger norr om Eriksbergsvägen som utgör stadsdelens norra gräns. Hela programområdet ansluter i väster till naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Eriksberg gränsar även till naturreservatet Stadsskogen.

Planprogrammet innebär att fler får möjlighet att leva och verka i Eriksberg och Ekebydalen, nära staden och nära naturen. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen men ger också utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service. Den nya bebyggelsen koncentreras till olika delområden i Eriksberg. De centrala delarna av Eriksberg, det vill säga Västertorg och dess närmaste omgivning, ska i linje med kommunens översiktsplan utvecklas till en stadsdelsnod. Många nya byggnader och flera nya funktioner kommer därför bli möjliga i centrala Eriksberg.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se