Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Socialnämndens individutskott 4 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden.

Förtroendevalda i Socialnämndens individutskott 4

Socialnämndens individutskott 4 har 3 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala