Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under omsorgsnämnden. Upphandlingsutskottet sammanträder vid behov och ansvarar enligt delegation för att fastställa förfrågningsunderlag vid upphandlingar och beslutar om tilldelning av upphandlade varor, tjänster och verksamheter. Utskottet kan också häva avtal i vissa fall.

Förtroendevalda i Omsorgsnämndens upphandlingsutskott

Omsorgsnämndens upphandlingsutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Omsorgsnämnden
753 75 Uppsala