Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Äldrenämndens arbets- och upphandlingsutskott är ett utskott under äldrenämnden. De ansvarar enligt delegation för frågor om fastställande av förfrågningsunderlag, tilldelning och andra beslut inom ramen för ett upphandlingsärende.

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala