Aktuellt inom Miljöförvaltningen

Kvinna i blå tröja vid en badplats
Jobba inom miljöförvaltningen

Som medarbetare inom miljöförvaltningen i Uppsala kommun får du chansen att göra verklig skillnad. Vårt mål är att alla ska leva i en hälsosam, hållbar miljö.

Personer som jobbar med post-it-lappar
Miljöförvaltningens uppdrag och organisation

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi arbetar för att alla i Uppsala kommun ska leva i en hälsosam miljö och för att vår växande kommun ska utvecklas hållbart.

Papper i en hög
Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.

Vi är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden och driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Vi arbetar med miljöskydd, hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp, områdesskydd, livsmedelskontroll och lantmäteri. Vi ger också tillstånd för servering av alkohol och försäljning av folköl, tobak, lotterier samt receptfria läkemedel. Vi arbetar förebyggande med information, råd och anvisningar. Vi ansvarar för tillsyn genom att göra inspektioner, ta prover och inventera.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala