Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Virding, Uppsala Business Park

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 28 juni – 30 augusti 2024.

Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga industribebyggelsen i kvarteret Virding inom fastigheten Fyrislund 6:11. Genom att skapa förutsättningar för högre höjder möjliggörs större byggnationer av den befintliga industrianläggningen.

Planområdet är beläget i sydöstra Fyrislund inom Uppsala Business Park och omfattar en del av fastigheten Fyrislund 6:11. Planområdet är beläget mellan Almungevägen och Virdings allé. Fastigheten ägs av Phadia Real Property AB som ingår i Thermo Fisher Scientifics.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 30 augusti 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på www.uppsala.se/virding

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 28 juni 2024
Plan- och byggnadsnämnden