Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Två Detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 17 juni 2020 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för Kvarngärdesskolan
    (diarienummer 2015-003233)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2020-07-17.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-12 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan del av kvarteret Kvarnen
    (diarienummer 2015-003445)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2020-07-22.

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 14 augusti 2020
Plan- och byggnadsnämnden