Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Svartbäcken 48:6

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m. 29 september t.o.m. 20 oktober 2021.

Planändringen gäller fastigheten Svartbäcken 48:6 som ligger invid Västra Järnvägsgatan i Svartbäcken.

Planändringen genomförs i syfte att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Svartbäcken 48:6 till flera separata bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har för avsikt att söka fastighetsreglering så att tre ändamålsenliga bostadsfastigheter bildas. 

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatn

Ta del av alla samrådshandlingar för Upphävande tomtindelningen för fastigheten Svartbäcken 48:6

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 20 oktober 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 29 september 2021
Plan- och byggnadsnämnden