Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 69:9

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2 juli t.o.m. 23 juli 2021.

Planområdet omfattar hela fastigehten Sunnersta 69:9 som ligger i västra Sunnersta längs med Askvägen.

Planändringen genomförs i syfte att undanröja nuvarande hinder för att stycka fastigheten Sunnersta 69:9 till två fastigheter.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av samrådshandlingarna Upphävande av tomtindelning Sunnersta 69:9

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 23 juli 2021 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 2 juli 2021
Plan- och byggnadsnämnden