Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Upphävande av tomtindelning för Tuna backar 13:6

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 24 mars–14 april 2023.

Planändringens syfte är att upphäva den tomtindelning som gäller för fastigheten Tuna backar 13:6.

Det föreslagna planområdet består av fastigheten Tuna backar 13:6 som är drygt 1 200 kvadratmeter. Fastigheten är en del av kvarteret Höjdrodret som ligger i Bärby hage, cirka tre kilometer nordväst om Uppsala centralstation.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 14 april 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Upphävande av tomtindelning för Tuna backar 13:6

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 24 mars 2023
Plan- och byggnadsnämnden