Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Upphävande av tomtindelning Årsta 11:106

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 mars–5 april 2024.

Planändringens syfte är att upphäva den tomtindelning som gäller för Årsta 11:106.

Det föreslagna planområdet består av fastigheten Årsta 11:106 som är drygt 2 200 kvadratmeter stort. Fastigheten ligger i bostadsområdet Årsta, som till största delen består av friliggande villor.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 5 april 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på  Upphävande av tomtindelning Årsta 11:106

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 mars 2024
Plan- och byggnadsnämnden