Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om antagande Detaljplan för Del av kvarteret Lindormen

Underrättelse om antagande av detaljplan

enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen

Detaljplan för Del av kvarteret Lindormen
(diarienummer  2014-001628)

Plan- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen vid sitt sammanträde 25 april 2024.

Beslutet har tillkännagivits genom att nämndens justerade protokoll har anslagits på kommunens digitala anslagstavla 7 maj 2024.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på www.uppsala.se/lindormen under rubriken antagande. Här finns också protokollsutdraget med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Senaste dag för att överklaga är 28 maj 2024.

Beslutet får laga kraft tidigast tre veckor efter att protokollet har tillkännagivits.

Plan- och byggnadsnämnden