Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse inför antagande Kvarteret Siv

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Kvarteret Siv

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 12 november t.o.m. 3 december 2021.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på https://www.uppsala.se/kvarteretsiv

Planförslaget kommer att behandlas vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde tidigast 23 juni 2022.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

När protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla finns antagandehandlingarna tillgängliga på https://www.uppsala.se/kvarteretsiv under antagande.

Plan- och byggnadsnämnden