Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Tillfällig återvinningscentral i Gottsunda, del av Ultuna 2:25

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 14 juni – 26 juli 2024.

Syftet med planläggningen är att kommunen ska kunna erbjuda en fungerande återvinningscentral (ÅVC) i de södra stadsdelarna fram till dess att en ny permanent ÅVC tagits i bruk på annan plats. Detaljplanen begränsar användningen återvinningscentral till 120 månader (10 år) från att planen får laga kraft.

Planområdet omfattar del av fastigheten Ultuna 2:25 och ligger i stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 26 juli 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Tillfällig återvinningscentral i Gottsunda, del av Ultuna 2:25

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 14 juni 2024
Plan- och byggnadsnämnden