Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Gottsunda stadsstråk, etapp 1

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 5 juli – 16 augusti 2024.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny simhall samt ett nytt torg intill Gottsunda centrum. Planområdets centrala läge i Gottsunda ställer höga krav på en hög arkitektonisk kvalitet av såväl simhallen som torget, och utformningen av dessa ska skapa förutsättningar för ett ökat stadsliv och en ökad trygghet i stadsdelen.

Planområdet ligger norr om Gottsunda centrum, cirka 5 kilometer sydväst om Uppsala centrum och omfattar cirka 1,2 hektar. Området avgränsas i norr av Gottsunda allé och i söder av Gottsunda centrum och dess markparkeringar. Väster om planområdet finns ett mindre skogsområde vid Blomdahls väg, och öster om planområdet finns ytor för markparkering.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 16 augusti 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på www.uppsala.se/gottsundastadsstrak-etapp1

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 5 juli 2024
Plan- och byggnadsnämnden