Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Program för Marielund utredningsområde

är ute på samråd fr.o.m 15 april t.o.m 27 maj 2021

Marielund ligger 15 km öster om Uppsala vid sjön Trehörningen.

Programförslaget belyser, i enlighet med uppdraget, tre alternativ eller etapper för bebyggelseutvecklingen i Marielund:

• alternativ/etapp MINI som omfattar 35-40 nya bostäder
• alternativ/etapp LITEN som omfattar 340-400 nya bostäder (inklusive MINI)
• alternativ/etapp STOR som omfattar 480-530 nya bostäder (inklusive MINI)

De två större alternativen/etapperna, LITEN och STOR, innebär en bebyggelseutveckling av i huvudsak bostäder med en variation av friliggande markbostäder, radhus, parhus samt småskaliga flerbostadshus. I båda dessa alternativen avsätts utrymme för skola och förskolor och möjlighet till etablering av icke störande verksamheter/service i kollektivtrafiknära lägen vid väg 282 samt vid uppsamlande korsningspunkter inom området. I alternativ/etapp MINI ingår endast enbostadshus och möjlighet att etablera en förskola.

Samtliga alternativ/etapper tar hänsyn till kulturhistoriska värden och naturvärden. De två större alternativen innehåller en genomtänkt struktur av sparad natur med inslag av mer anlagda mindre grönytor inklusive ett allmänt bad vid sjön Trehörningen.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådsshandlingar för Program för Marielund utredningsområde

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 27 maj 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under programsamrådet eller under den efterföljande detaljplaneprocessen kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta en efterföljande detaljplan. Fastighetsägare förutsätts underätta hyresgäster om förslaget.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 april 2021
Plan- och byggnadsnämnden