Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av Österplan

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april t.o.m. 2 juni 2021.

Planområdet börjar 300 meter norr om Uppsala Centralstation och omfattar fastigheterna Dragarbrunn 32:1 och Kvarngärdet 1:7. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra ett nytt vändspår öster om det befintliga spårområdet mellan Vaksalagatan och norra Österplan. Delar av den nuvarande markanvändningen park inom norra och södra Österplans planområde samt gång- och cykelpassagen passagen mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan kommer att ersätts med markanvändningen T1– Järnvägstrafik. Målet med planläggningen är att avlasta Uppsala Centralstation och öka kapaciteten.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för del av Österplan

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 2 juni 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 21 april 2021
Plan- och byggnadsnämnden