Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Upphävande av tomtindelning för Valsätra 7:2

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 november–1 december 2023.

Planändringens syfte är att upphäva den tomtindelning som gäller för Valsätra 7:2.

Fastigheten Valsätra 7:2 är cirka 1600 kvadratmeter och en del av stadsplan för Marma gård och ligger i kvarteret Plogristen sydväst om Uppsala centrum. Fastigheten ägs av Uppsala kommun och på fastigheten står idag ett enbostadshus. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 december 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Upphävande av tomtindelning för Valsätra 7:2

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 november 2023
Plan- och byggnadsnämnden