Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Detaljplanen är ute på granskning fr.o.m. 8 oktober t.o.m. 29 oktober 2021.

Planområdet är beläget i sydöstra Fyrislund inom Uppsala Business Park och omfattar del av fastigheten Fyrislund 6:11. Fastigheten är belägen mellan Almungevägen, Anna Fabris gata och Virdings allé. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad med höglager samt kontors-, och produktionslokaler inom fastigheten Fyrislund 6:11, inom före detta Pharmacia- området (Uppsala Business Park).

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

Kontaktcenter, Stationsgatan 12
Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla granskningshandlingar för Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 29 oktober 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 8 oktober 2021
Plan- och byggnadsnämnden