Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Fyra detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 21 november 2019 att anta förslag till detaljplan för:

 • Detaljplan för Fålhagen IP
  (diarienummer 2015-003258)
 • Detaljplan för del av kv S:t Johannes (del av Fjärdingen 9:2)
  (diarienummer 2016-003010)
 • Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 m.fl
  (diarienummer 2018-001835)
 • Upphävande av tomtindelning Sunnersta 54:9, 54:15
  (diarienummer 2018-003236)

Besluten om antagande vann laga kraft 2019-12-19.

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 9 januari 2020
Plan- och byggnadsnämnden