Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

En detaljplan har fått laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 att anta förslaget till detaljplan för:

  • Detaljplan för Del av Fyrislund 6:11
    (diarienummer 2020-001647)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2021-12-24.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:www.uppsala.se/stadsplanering


Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fått laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 13 januari 2022
Plan- och byggnadsnämnden