Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplanen för Garverigatan har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplanen för Garverigatan
    (diarienummer 2012-020130)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2017-04-20 .

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 2 maj 2017
Plan- och byggnadsnämnden