Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Västra Librobäck

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 28 juni – 30 augusti 2024.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra industri och verksamheter med fokus på företag och näringsidkare med ett blandat verksamhetsinnehåll. Motivet till planläggningen är en hög efterfrågan på mark för verksamheter och ett stort behov att planera för ett ökat antal arbetsplatser inom Uppsala kommun.

Området är beläget i västra delen av staden cirka tre kilometer från centrala Uppsala. Området avgränsas av Börjegatan (väg 272) i norr och Gamla Börjevägen i söder. I väster avgränsas området av Hässelby park och i öster av bostadsbebyggelse. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 30 augusti 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Västra Librobäck

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 28 juni 2024
Plan- och byggnadsnämnden