Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Valsätra 1:9 och 1:4 södra delen

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 september–27 oktober 2023.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 50 bostäder i form av småhus. Detaljplanen syftar även till att skydda värdefulla naturområden samt eventuella fornlämningar genom att säkerställa att befintlig naturmark bevaras.

Planområdet ligger i stadsdelen Valsätra, cirka fem kilometer från Uppsala resecentrum. Området omfattar fastigheterna Valsätra 1:9, del av Valsätra 1:4 och del av Valsätra 1:23.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 27 oktober 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Valsätra 1:9 och 1:4 södra delen

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 september 2023
Plan- och byggnadsnämnden