Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1

(Diarienummer 2019-000864)

finns ute på samråd fr.o.m 17 augusti t.o.m 28 september 2020.

Planområdet ligger direkt söder om Storvreta cirka 10 kilometer från Uppsala centrum.

Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder och skolor i Södra Storvreta, som tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter ihop Storvreta och bostadsområdet i Fullerö.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1

Ta del av alla samrådshandlingar för Södra Storvreta, etapp 1 här

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 28 september 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 17 augusti 2020
Plan- och byggnadsnämnden