Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Rickomberga 9:5

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m.15 oktober t.o.m. 26 november 2021.

Planområdet omfattar fastigheten Rickomberga 9:5, i nordvästra Uppsala på gränsen mellan Luthagen och Rickomberga längs Hildur Ottelinsgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 25 radhus i upp till 3 våningar på fastigheten Rickomberga 9:5. Bebyggelsen ska utformas så att den möter gaturummet på ett intressant och respektfullt sätt.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

Kontaktcenter, Stationsgatan 12
Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för Rickomberga 9:5

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 26 november 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 oktober 2021
Plan- och byggnadsnämnden