Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Ramsta-Lund 10:1

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 19 augusti–30 september 2022.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 25 nya bostäder i Ramstalund. Detaljplanen syftar även till att tydliggöra byggrätten för fyra befintliga villafastigheter som idag inte är planlagda.

Planområdet ligger i norra delen av Ramstalund, cirka 1,5 mil sydväst om Uppsala längs riksväg 55. Planområdet omfattar cirka 1,8 hektar. Planområdet avgränsas i söder av Ramsta gärdesväg, i väster av naturmark, i norr av en skogshöjd och i öster av åkermark.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 30 september 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådhandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Ramsta-Lund 10:1

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 19 augusti 2022
Plan- och byggnadsnämnden