Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för kvarteret Hugin


(Diarienummer 2017-003640)

finns ute på samråd fr.o.m 26 mars t.o.m 14 maj 2020.

Planområdet ligger intill Strandbodgatan och Östra Ågatan, i gränslandet mellan stadskärnan och Kungsängen.

Planens syfte är att stärka kopplingarna mellan innerstaden och Kungsängen genom att möjliggöra en ny kvartersindelning som bygger vidare på innerstadens rutnätsstruktur. Genom att ersätta ett befintligt kontorskomplex med bostäder, förskola, kontor, centrumverksamhet och park skapar planen förutsättningar för ett ökat stadsliv.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:
• Kontaktcenter, Stationsgatan 12
• Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats,
www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 14 maj 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun,
753 75
UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen,
www.uppsala.se/
stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 26 mars 2020
Plan- och byggnadsnämnden