Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för kvarteret Bredablick

Detaljplanen är ute på granskning 2 under perioden 3 december–16 januari 2022.

Detaljplanen syftar till att komplettera kvarteret Bredablick med ett flerbostadshus. Detaljplanen ska även göra det möjligt att använda byggnaden för centrumändamål (till exempel butiker, service, kontor med mera), så att marken kan användas effektivt och för att få ett flexibelt innehåll i bebyggelsen.

Detaljplanen syftar till att komplettera kvarteret Bredablick med ett flerbostadshus. Detaljplanen ska även medge att byggnaden kan användas för centrumändamål i syfte att möjliggöra ett effektivt markutnyttjande och ett flexibelt innehåll i bebyggelse.

Ta del av alla granskningshandlingar på Detaljplan för kvarteret Bredablick

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 16 januari 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 3 december 2021
Plan- och byggnadsnämnden