Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 28 maj t.o.m. 18 juni 2021.

Planområdet omfattar kvarteren Skogs- och Ängschampinjonen i Norby. Fågelvägen är det cirka 3,5 kilometer till Stora torget.

Syftet med planen är att ersätta befintlig stadsplan för området med en ny detaljplan som överensstämmer med befintlig bebyggelse, samt möjliggöra viss tillbyggnad av bostadshusen i de båda kvarteren. Syftet är också att genom planbestämmelser värna det kulturhistoriska värdet och säkerställa den enhetliga gestaltningen inom de båda kvarteren.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla granskningshandlingar Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 18 juni 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 28 maj 2021
Plan- och byggnadsnämnden