Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för kvarteren Gymnastiken och Flustret

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 19 januari - 1 mars 2024.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad för hotell- och restaurang samt en utvidgning av Flustrets befintliga restaurang- och nöjesanläggning.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvens-beskrivning (MKB) har därför upprättats i samband med planarbetet.

Informationsmöte:
Datum: 31 januari 2024
Tid: kl 16:30-19:00 (öppet hus)
Plats: Flustret, Flustergränd 5

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 mars 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på www.uppsala.se/gymnastiken

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 19 januari 2024
Plan- och byggnadsnämnden