Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av kv Kaplanen (Kvarngärdet 64:2)

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 11 juni t.o.m. 2 juli 2021.

Planområdet omfattar cirka 4 500 kvadratmeter i stadsdelen Kvarngärdet. Avståndet till resecentrum är cirka 2 kilometer.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett vård- och omsorgsboende med fyravåningsverkan. Vidare syftar planen till att underlätta områdets framtida kvarterstruktur och värna arkitekturkvalitet i närheten av Uppsala moské. Detaljplanen gör det även möjligt att bygga bostäder samt att i byggnadens bottenvåning uppföra centrumändamål.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av granskninghandlingarna för Detaljplan för del av kv Kaplanen (Kvarngärdet 64:2 )

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 2 juli 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 11 juni 2021
Plan- och byggnadsnämnden