Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Kullens förskola

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 4 november–16 december 2022.

Syftet är att möjliggöra uppförandet av en skolbyggnad med tillhörande skolgård och  komplementbyggnader nödvändiga för skolverksamheten. Planförslaget begränsar byggrätten för att uppnå tillräcklig friyta och planläggs med marklov för trädfällning av större träd för att bevara de uppvuxna träd som finns inom planområdet.

Planområdet ligger i Flogsta/Ekeby-området, cirka 2,5 kilometer väster om Resecentrum. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 16 december 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Kullens förskola

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 4 november 2022
Plan- och byggnadsnämnden