Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Gamla Uppsala skola

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 17 maj – 26 juni 2024.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en skola med tillhörande skolgård. 

Planområdet ligger i stadsdelen Gamla Uppsala och avgränsas av Vattholmavägen till väster, de gamla skolbyggnaderna i norr, åkermark i öster och några villatomter i söder. Avstånd till Uppsala centralstation är cirka 5 kilometer.

Informationsmöte:

Ett öppet hus med möjlighet att ställa frågor under samrådstiden anordnas den 28 maj 2024 klockan 18:00-19:30 i Gamla Uppsala skolas matsal, Vattholmavägen 95.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 26 juni 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådsshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Gamla Uppsala skola

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 17 maj 2024
Plan- och byggnadsnämnden