Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Gamla Uppsala 57:1

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 27 maj–8 juli 2022.

Planen syfte är att möjliggöra en ny bostadsfastighet genom en delning av den befintliga fastigheten. För att detta ska vara möjligt behöver placeringen av den punktprickade marken justeras, då den idag upptar en mycket stor yta av fastigheten. Planen syftar även till att skapa förutsättningar för att ny bebyggelse ska kunna anpassas till områdets karaktär.

Planområdet avgränsas av fastighetsgränsen för Gamla Uppsala 57:1 och ligger i direkt anslutning till Bågspännarvägen och Yrsavägen. Till väster om planområdet ligger Banvallsvägen och mot norr grannfastigheten Gamla Uppsala 57:2. Cirka 160 meter norr om planområdet ligger Yrsa IP.   

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 8 juli 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Gamla Uppsala 57:1

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 27 maj 2022
Plan- och byggnadsnämnden