Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Fullerö skolområde

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 18 augusti–29 september 2023.

Planens syfte är att möjliggöra byggande av förskola, skola samt bostäder. För att möjliggöra en så god samhällsservice som möjligt till medborgarna är syftet med planen även att möjliggöra en byggnad som kan inrymma samhällsnyttig verksamhet.

Det aktuella området ligger cirka tre kilometer söder om Storvreta centrum och cirka nio kilometer norr om Uppsala. Planområdet omfattar 6,8 hektar och består av skogsmark som till viss del är avverkad.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 29 september 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Fullerö skolområde

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 18 augusti 2023
Plan- och byggnadsnämnden