Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av Starbo


Plan- och byggnadsnämnden beslutade 22 november 2018 att anta
förslag till detaljplan för:

 

  • del av Starbo
    (diarienummer 2016-002967)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft
2019-03-14.


Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering


Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt
14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid markoch
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen
vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses
inom den tiden får talan väckas senare.


Uppsala 3 april 2019
Plan- och byggnadsnämnden