Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Triangeln

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 26 januari–16 februari 2024.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra två nya byggnader som kompletterar kvarteret. Syftet är också att värna områdets kulturmiljövärden, genom att skydda befintliga byggnader och gårdens karaktär, samt att säkerställa att de nya byggnaderna får en gestaltning som är anpassad till kvarterets kulturmiljövärden.

Planområdet består av hela fastigheten Luthagen 79:1 och delar av fastigheterna Luthagen 1:2 och Kåbo 1:1. Det omges av gatorna S:t Johannesgatan, Krongatan och Karlsrogatan

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 16 februari 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Triangeln 

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 26 januari 2024
Plan- och byggnadsnämnden