Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta förslag
till detaljplan för:

  • del av kvarteret Oden Ygg
    (diarienummer 2014-000019)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft
2019-04-02.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 5 april 2019
Plan- och byggnadsnämnden