Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av Fullerö 21:66

(Diarienummer 2015-003554)

finns ute på samråd fr.o.m 1 februari t.o.m 15 mars 2019.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum
och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av
E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med
företagspark för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar
för idrottsanläggning och handel.

INFORMATIONSMÖTE
Öppet hus den 4 mars 2019, kl: 17.00-19.00
Plats: Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1
Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kommuninformationen, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats,
www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 15 mars 2019 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA,
eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt
beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 1 februari 2019
Plan- och Byggnadsnämnden