Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 15 december–19 januari 2022.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i tre våningar innehållandes cirka 70 lägenheter.

Planområdet ligger centralt i Björklinge (Spelmansvägen 3‒5).

Ta del av alla granskningshandlingar på Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 19 januari 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 december 2021
Plan- och byggnadsnämnden