Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 14 maj t.o.m. 25 juni 2021.

Det föreslagna planområdet ligger centralt i Björklinge (Spelmansvägen 3‒5). Planområdet omfattar cirka 7 500 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i tre våningar innehållandes sammanlagt cirka 70 lägenheter.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 25 juni 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 14 april 2021
Plan- och byggnadsnämnden