Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Bälinge 1:51

finns ute granskning fr.o.m 11 februari t.o.m 4 mars 2021

Bälinge ligger cirka 1,5 mil nordväst om Uppsala. Det tar cirka 25 minuter med bil och 30–40 minuter med kollektivtrafik att nå Uppsala Resecentrum. Planområdet ligger centralt i tätorten Bälinge, med närhet till förskola och skola samt nära hållplatser för kollektivtrafiken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i upp till tre våningar. Byggnaderna ska ha en gestaltning som passar in i ett område med småskalig bebyggelse.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla granskningshandlingar för Detaljplan för Bälinge1:51

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 4 mars 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 11 februari 2021
Plan- och byggnadsnämnden