Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Ärna 5:16

Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
(Dnr. 2019-002423)

Hällby 7:8, Hällby Nyvla 1

Bygglov för nybyggnad av lager-/maskinhall, fasadändring.
(Dnr. 2019-002556)

Näs-Söderby S:1

Permanent bygglov för golfbana.
(Dnr. 2019-002422)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 18 oktober 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se