Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

FUNBO-ÅKERBY 1:4   

FUNBO-ÅKERBY 10, Bygglov för nybyggnad av
transformatorstationer, ställverksbyggnad, lagringscontainer,
parkering och fackverkstorn till solpark samt tidsbegränsat bygglov
för arbetsbodar och upplag fr.o.m. 2025-01-01 t.o.m. 2029-01-01
Två placeringar på samma fastighet (Dnr. 2024-000476) samt (Dnr. 2024-000433)


FUNBO-ÅKERBY 4:4

FUNBO-ÅKERBY 92, Bygglov för nybyggnad av
tre transformatorstationer, ställverksbyggnad, lagringscontainer,
fackverkstorn och parkering till solpark samt tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar och upplag fr.o.m. 25-01-01 t.o.m. 2029-01-01 (Dnr 2024-000378)

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Berthåga 11:33

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,
åtgärd placeras på mark avsedd för gata (PBN 2024-001334)


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende
kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 21 juni 2024 till Uppsala
kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och
byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se